výhrevné telesá pre vákuové pece

materiál:    elektrografit
     (izostaticky, hydraulicky lisovaný, vibrovaný)
charakteristika: jemnozrnná a strednozrnná štruktúra

Rôzna kvalita grafitových materiálov,
z ktorých vyrábame výrobky
pre tepelné spracovanie nám umožňuje ponúknuť
ideálne vlastnosti materiálu pre prácu vykonávanú
vo vákuu alebo ochrannej atmosfére. KOMPOZITUM
Vám ponúka presné meranie elektrického odporu
pomocou zariadenia Agilent HP – 34401A Multimeter,
podľa DIN 51999-1999-12. Grafitové
výhrevné telesá rozmerovo
prispôsobíme na stanovenú toleranciu
elektrického odporu. Získate homogénne
tepelné pole vo vysokoteplotných
zariadeniach a kvalitu
tepelne spracovávaných výrobkov.

unikátne vlastnosti grafitových výrobkov:
•    veľmi dobrá homogénnosť materiálu
•    zvýšený elektrický odpor
•    vysoká odolnosť voči tepelným šokom
•    výborná mechanická pevnosť
•    znížená tepelná vodivosť

produkty zo špeciálneho grafitu:
•    grafitové vyhrievače
        -    vyhrievacie segmenty/mostíky
        -    vyhrievacie tyče
        -    meandrové vyhrievače
•    grafitové držiaky
•    grafitové nosníky
•    grafitové spojovníky
•    skrutky a matice