Grafitowe elementy grzejne do piecow prożniowych

Materiał: elektrografit
(izostatycznie, hydraulicznie prasowany, wibrowany)
Cechy: struktura drobno i średnioziarnista

Zróżnicowane właściwości materiałów grafito-
wych, wykorzystywanych przez KOMPOZITUM do
produkcji elementów do obróbki cieplnej, dają
możliwość zaoferowania optymalnych cech materiału
przeznaczonego do pracy w próżni lub atmosferze
gazów obojętnych. Co więcej, KOMPOZITUM oferuje
dokładne pomiary rezystancji elektrycznej za pomocą
multimetru Agilent HP-34401A zgodnie z normą DIN
51999-1999-12. KOMPOZITUM zapewnia
możliwość dopasowania właściwości ma-
teriału, zgodnie z tolerancją rezystancji
odpowiedniej danym zastosowaniu.
Zapewnia to równomierny rozkład tem-
peratury wewnątrz systemów wyso-
kotemperaturowych oraz  wymaganą
jakość elementów poddawanych obrób-
ce cieplnej.

Unikalne właściwości produktów grafitowych
• wysoki stopień homogeniczności materiału
• ściśle określona rezystancja elektryczna
• duża odporność na nagłe
   zmiany temperatury
• wysoka wytrzymałość mechaniczna
• niska przewodność cieplna

Wyroby z grafitów specjalnych
• elementy grafitowe do obróbki cieplnej
   - segmenty grzejne/mostki
   - pręty grzejne
   - meandry grzejne
• uchwyty grafitowe
• belki grafitowe
• złącza grafitowe