sintračné podložky

materiál:    elektrografit
                (izostaticky a hydraulicky lisovaný, vibrovaný)
charakteristika: jemnozrnná a strednozrnná štruktúra

Výnimočné vlastnosti grafitového materiálu sú užitočné
pre procesy vysokoteplotného spracovania vo vákuu
alebo ochrannej atmosfére. Grafitový materiál má
schopnosť v náročných podmienkach odolávať teplotám
vyšším ako 2.200 °C.  Príkladom použitia sú držiaky
alebo sintračné podložky na výrobu špeciálnych nástrojov.
Na základe informácii o podmienkach vašej aplikácie
vám odporučíme najvhodnejší grafitový materiál.

unikátne vlastnosti grafitových výrobkov:
•    extrémne nízka priľnavosť k materiálom
•    veľmi dobrá čistota materiálu
•    výborná odolnosť voči vysokým teplotám
•    veľmi nízka tepelná rozťažnosť
•    ideálna hustota materiálu
•    vynikajúca pevnosť materiálu

produkty zo špeciálneho grafitu:
•    podložky pre nástroje
•    držiaky povlakovaných nástrojov
•    grafitové nosné krúžky
•    prívody prúdu
•    vákuové injektory
•    pomôcky pre PVD/CVD spracovanie