kokily a tŕne

materiál: elektrografit
(izostaticky a hydraulicky lisovaný)
charakteristika: jemnozrnná a strednozrnná štruktúra

Kontinuálne odlievanie použitím grafitových foriem
a matríc umožňuje z roztaveného kovu získať výrobky
rôznych tvarov a profilov. Výber vhodného grafitového
materiálu ovplyvňuje veľkosť a tvar odliatkov, rýchlosť
a celkový objem odlievanej zliatiny, vertikálny
alebo horizontálny spôsob odlievania a zloženie
spracovávaného kovu. Každý proces má na grafitový
materiál špecifické požiadavky, napríklad nízky
koeficient trenia pre odolnosť voči opotrebeniu,
potrebnú hustotu alebo pórovitosť a ďalšie.
Optimálny grafitový materiál vám odporučíme
na základe našich rozsiahlych skúseností.

unikátne vlastnosti grafitových výrobkov:
•    znížená tepelná vodivosť
•    veľmi malá pórovitosť
•    vysoká pevnosť
•    extrémne nízka absorpcia spracovávaných kovov
•    výborná odolnosť voči tepelným šokom
•    nízka tepelná rozťažnosť
•    nízka reaktívnosť

produkty zo špeciálneho grafitu:
•    formy a matrice pre kontinuálne odlievanie
        (horizontálne a vertikálne)
      - obdĺžnikové, tyčové, rúrovité a ďalšie
•    kokily a tŕne pre odlievanie vzácnych kovov