rotory, kokily a formy

materiál: elektrografit
(izostaticky lisovaný)
charakteristika: strednozrnná štruktúra,
impregnácia antioxidačnou soľou

Hliníková zliatina musí byť pred spracovaním na hotové
výrobky zbavená vodíka odplynením. Spoločnosť
KOMPOZITUM vám ponúka grafitové rotory, ktoré sú
najrozšírenejším spôsobom pre čistenie a odplynenie
hliníka. Grafitové rotory vyrábame s najkvalitnejších
grafitových materiálov od popredných svetových výrobcov.
Špeciálny dizajn hlavy rotora efektívne rozptyľuje v zliatine
plyn (argón, dusík, chlór), ktorý odstraňuje neželaný vodík.
Zo získanej čistej zliatiny získame hotové výrobky
použitím grafitových kokíl a foriem.

unikátne vlastnosti grafitových výrobkov:
•    extrémna životnosť grafitového
      materiálu v aplikácii
•    excelentná odolnosť voči oxidácii
      vďaka impregnácii
•    unikátny dizajn pre rozptyľovanie bubliniek

produkty zo špeciálneho grafitu:
•    rotory pre odplynenie a čistenie hliníka
•    kokily pre kontinuálne odlievanie hliníka
•    špeciálne formy pre odlievanie z hliníka
•    formy pre odlievanie penového hliníka