Rotory grafitowe, kokile i krystalizatory do przetwarzania aluminium

Materiał: elektrografit
(izostatycznie prasowany)
Cechy: struktura średnioziarnista,
impregnacja solami przeciwutleniającymi

Biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na aluminium,
niezbędna okazuje się umiejętność szybkiego i efektywne-
go usuwania wodoru ze stopu aluminium w procesie odga-
zowywania. Oferujemy rotory grafitowe szeroko wykor-
zystywane na całym świecie do odgazowywania i oczys-
zczania aluminium. Firma KOMPOZITUM produkuje rotory
grafitowe z materiałów grafitowych najwyższej jakości od
certyfikowanych światowych producentów grafitu. Spe-
cjalne konstrukcje głowic rotorów efektywnie rozprowa-
dzają gaz w stopie (argon lub azot), który eliminuje
niepożądany wodór. Półprodukty lub produkty koń-
cowe ze stopów aluminium, są otrzymywane z za-
stosowaniem grafitowych kokili lub form.

Unikalne właściwości produktów grafitowych
• bardzo duża trwałość
• doskonała ochrona przed utlenianiem
   dzięki impregnacji
• funkcjonalna konstrukcja dla efektywnego
   rozproszenia pęcherzyków gazu,

Wyroby z grafitów specjalnych:
• rotory do odgazowywania i oczyszczania aluminium
• kokile do odlewania ciągłego stopów aluminium
• specjalne krystalizatory do odlewania aluminium
• formy do odlewania spienionego aluminium