kelímky a formy pre metalugiu

materiál: elektrografit
(izostaticky a hydraulicky lisovaný)
charakteristika: jemnozrnná štruktúra

Grafitové kelímky a formy majú široké uplatnenie v priemysle
pre svoje fyzikálne vlastnosti. Výber vhodného materiálu je
veľmi dôležitý a závisí od podmienok vašej aplikácie,
napríklad teplotay v peci, použitie v oxidačnej atmosfére
alebo vo vákuu. Grafit má  ideálne vlastnosti pre spracovanie
drahých kovov. Vysoká hustota a nízska pórovitosť  znižujú
straty pri spracovaní. Purifikovaný grafitový materiál je vhodný
pre laboratórne kelímky používané na stanovenie podielu
plynu v kovoch alebo iných materiáloch.

unikátne vlastnosti grafitových výrobkov:
•    výborná odolnosť voči chemickej korózii
•    vysoká mechanická pevnosť
•    dobre odoláva opotrebeniu
•    veľmi nízka chemická reaktívnosť
•    extrémna odolnosť voči teplotným šokom

produkty zo špeciálneho grafitu:
•    kelímky pre tavenie neželezných kovov
•    formy na odlievanie finálnych výrobkov
•    laboratórne kelímky pre stanovenie
     podielu plynu v kovoch
•    lodičky pre ťahanie kryštálov kremíka