Tygle i formy do metalurgii

Materiał: elektrografit(
izostatycznie prasowany)
Cechy: struktura drobnoziarnista

Tygle i formy grafitowe są powszechnie wykorzystywane
w przemyśle z uwagi na ich specyficzne właściwości
fizycznych. Wybór odpowiedniego materiału jest bardzo
ważny i zależy od warunków zastosowania, np. temperatury
w piecu, użycie próżni lub atmosfery utleniającej. Wyjątkowe
właściwości grafitu powodują przydatność jego zastosowania
do obróbki metali szlachetnych. Duża gęstość i niska porowatość
eliminują straty materiału w trakcie obróbki. Tygle można rów-
nież wykorzystać podczas oznaczania zawartości gazu w metalu
oraz oznaczania zawartości innych materiałów i substancji.

Unikalne właściwości produktów grafitowych
• bardzo dobra odporność na korozję chemiczną
• wysoka wytrzymałość mechaniczna
• wysoka odporność na zużycie
• niska reaktywność chemiczna
• bardzo duża odporność na nagłe
   zmiany temperatury

Wyroby z grafitów specjalnych
• tygle do metali nieżelaznych w stanie ciekłym
• formy do odlewania wyrobów gotowych
• tygle laboratoryjne
• łódki grafitowe