aplikácie

Špeciálny grafit v rôznej kvalite je používaný v mnohých
priemyselných oblastiach. Kombináciu unikátnych vlastností
špeciálneho grafitu pri iných materiáloch nenájdeme.
Tieto fyzikálne vlastnosti dokážeme meniť a prispôsobiť
požiadavkám vašej aplikácie. Využívame pritom jednu z
našich hlavných predností, ktorou sú skúsenosti a technické
vybavenie pre impregnáciu základného grafitového mate-
riálu. Výrobky zo špeciálneho grafitu sa používajú ako
kontaktný materiál pre sklársky priemysel. V porovnaní
s inými materiálmi nepoškodzujú pri kontakte horúce sklo.
Pružnosť, tvarová stálosť a pevnosť garantujú výbornú
odolnosť opotrebeniu. Dobrá opracovateľnosť a výnimočné
fyzikálne vlastnosti umožňujú použitie tohto materiálu takmer
pre všetky časti v kontakte s horúcim sklom. Výhrevné
telesá pre vákuové pece vyrábané zo špeciálneho grafitu
majú optimálny elektrický odpor, odolnosť voči vysokým
teplotám a teplotným šokom. Používame ich vo vákuu
alebo ochrannej atmosfére pre mnohé aplikácie te-
pelného spracovania. Metalurgia je oblasť priemyslu,
kde sú využívané grafitové tŕne a kokily pre kontinuálne
odlievanie neželezných kovov. Jednoduchá opracova-
teľnosť a tvarová stálosť pri vysokých teplotách
umožňujú získať rôzne tvary výrobkov. Výhodami grafitu
sú nízka pórovitosť, odolnosť voči vysokým teplotám a
samomazná schopnosť. Kelímky, formy a lodičky zo
špeciálneho grafitu sú používané pre tavenie a odlievanie
finálnych výrobkov z neželezných kovov, ťahanie kryštálov
kremíka a chemické analýzy. Grafit nekontaminuje
spracovávaný materiál a používaním vo vákuu alebo
ochrannej atmosfére si zachováva svoje vlastnosti
aj pri vysokých teplotách. V oblasti povlakovania a sintro-
vania sú držiaky, podložky a platne pre držanie opracová-
vaných nástrojov vyrobené zo špeciálneho grafitu.
Základnými výhodami grafitu v tejto aplikácii sú odolnosť
voči vysokým teplotám, nelepí sa k opracovávaným výrob-
kom ani  k látkam určeným na povlakovanie a sintrovanie.