zastosowanie

Grafity specjalne różnego typu są obecnie stosowane
w dużych ilościach w wielu dziedzinach przemysłu. Wynika
to z kombinacji unikalnych własności grafitu specialnego,
którymi nie może wykazać się żaden inny materiał.
Kompozitum jest w stanie dodatkowo modyfikować 
właściwości fizyczne materiału i dopasowywać zgodnie
z potrzebami danego zastosowania. Nasza firma korzysta
ze swego długoletniego doświadczenia i odpowiednich
technologii impregnacji. Produkty z grafitów specjalnych
są używane jako materiały kontaktowe dla przemysłu
szklarskiego. W przeciwieństwie do innych tworzyw,
grafit nie powoduje uszkodzeń gorącego szkła w bezpo-
średnim kontakcie. Odpowiednia wytrzymałość materiału,
elastyczność i stałość kształtu zapewniają długą żywot-
ność. Ponadto łatwość obróbki i wyjątkowe właściwości
fizyczne pozwalają na jego stosowanie do produkcji prawie
każdej części mającej kontakt z gorącym szkłem.
Stosowanie grafitów specjalnych jako elementy
grzejne do pieców próżniowych jest spowodowane
z uwagi na ich rezystancję, odporność na wysokie
temperatury i szoki temperaturowe. Są one wykorzy-
stywane w próżni, jak i w atmosferze obojętnej, co
pozwala na szeroki zakres stosowania przy obróbce
cieplnej.
Metalurgia z kolei wykorzystuje grafity specjalne jako kokile
i formy do odlewania ciągłego metali nieżelaznych. Stabil-
ność formy i łatwość obróbki umożliwia uzyskanie różnych
kształtów produktów finalnych. Głównymi zaletami grafitu
w tym zastosowaniu, są np. niska porowatość, odporność
temperaturowa, obojętność chemiczna w stosunku do
odlewanych metali, właściwości samosmarujące. Kokile,
formy i łódki z grafitów specjalnych są stosowane w me-
talurgii do topienia i odlewania detali z metali nieżelaznych,
produkcji kryształów krzemu, jak również do analiz che-
micznych. Grafit nie zanieczyszcza wytwarzanego materiału.
Co więcej, grafit używany w próżni lub atmosferze obojętnej
zachowuje swoje właściwości także w ekstremalnych tempe-
raturach. Grafity specjalne są również idealnymi materiałami
przy nakładaniu powłok i produkcji narzędzi spieka-
nych
. Służą zwłaszcza jako trzymadła, podkładki, tacki.
Podstawowymi zaletami w tym zastosowaniu jest ich odpor-
ność na wysokie temperatury, nieprzywieranie do opracowy-
wanych tworzyw i substancji używanych podczas spiekania
i nakładania powłok.