axiálne klzné tesniace krúžky

materiál: uhlografit, elektrografit,
silíciumkarbid – reakčne sintrovaný
impregnácie: živica, antimón, cín, ložiskový kov

• klzné a tesniace krúžky
• klzné a tesniace krúžky do mechanických upchávok
• tesniace krúžky do vývev, kompresorov a čerpadiel

aplikácie axiálnych tesniacich krúžkov:
• chemický priemysel, kde sú chemicky agresívne médiá
• petrochemický priemysel, rafinérie a ropné plošiny
• farmaceutický priemysel
  /hygienicky vhodná impregnácia/
• potravinárský priemysel
  /hygienicky vhodná impregnácia/
• čističky odpadových vôd
• cirkulačné čerpadlá na chladenie
   v atómových elektrárňach
• chladiace vodné pumpy v automobiloch

jedinečné vlastnosti týchto výrobkov je možné
využiť v nasledovných aplikáciách, v ktorých
prevyšujú klasické tesniace materiály:
• použitie týchto výrobkov
   v prostrediach bez mazacieho média
• tesnenia môžu bežať v aplikáciách
   bez primazávania
• výhodné vlastnosti týchto materiálov v aplikáciách,
   kde tesnené médiá u klasických tesniacich materiálov
   spôsobujú koróziu ako napr. kyseliny,
   hydroxidy, pary a plyny
• výhodné použitie pri čerpaných médiách, ktoré majú
   nízku mazaciu schopnosť ako voda,
   vodné roztoky a benzín
• unikátne tesniace vlastnosti zamedzujú interakcii
   tesneného média a mazacieho média.
• pri tesniacich aplikáciách, ktoré sú vystavené tepelným
   výkyvom alebo šokom
• špecifické vlastnosti týchto materiálov zaručujú pri
   vysokých teplotách tepelnú a tvarovú stálosť

doporučený materiál pre tesniaci protikrúžok:
• Silíciumkarbid
• Wolframkarbid
• Oxid hlinitý
• Stelit
• Tvrdokovy
• Šedá liatina
• Oceľ legovaná, nelegovaná a nitridovaná
• Keramika
• Sklo