axiálne a radiálne klzné ložiská

materiál: uhlografit, elektrografit, silíciumkarbid – reakčne
sintrovaný
impregnácie: živica, antimón, ložiskový kov

• klzné ložiská
• klzné ložiská do teplovodných a studenovodných
   čerpadiel, priemyselných čerpadiel, chemických
   čerpadiel, vysokotlakých zubových čerpadiel a iných
   typov čerpadiel, kde sú použité uhlíkové materiály
• uhlíkové ložiská pre rôzne typy strojov a zariadení

aplikácie axiálno-radiálnych klzných ložísk:
• chemický priemysel, kde sú chemicky agresívne médiá
• petrochemický priemysel, rafinérie a ropné plošiny
• farmaceutický priemysel /hygienicky vhodná
   impregnácia/
• potravinársky priemysel
   /hygienicky vhodná impregnácia/
• čističkách odpadových vôd
• cirkulačné čerpadlá na chladenie
   v atómových elektrárňach
• vyskotlaké zubové čerpadlách

Jedinečné vlastnosti týchto výrobkov je možné
využiť v nasledovných aplikáciách, v ktorých
prevyšujú klasické materiály:
• použitie týchto výrobkov v prostrediach bez
   mazacieho média
• výhodné chemické vlastnosti týchto materiálov
   nespôsobujú koróziu v agresívnych médiach
   ako napr. v kyselinách, hydroxidoch, parách
   a plynoch, čím prevyšujú možnosti použitia
   klasických tesniacich materiálov
• výhodné použitie pri čerpaných médiách,
   ktoré majú nízku mazaciu schopnosť
   ako voda, vodné roztoky a benzín  
• špecifické vlastnosti týchto materiálov
   zaručujú pri vysokých teplotách tepelnú
   a tvarovú stálosť
• pri klzných aplikáciách, kde znášajú
   tepelné výkyvy alebo šoky
• jedinečné vlastnosti týchto materiálov v použití
  vo vode u teplovodných obehových čerpadiel,
  kde u klasických tesniacich materiálov
  dochádza ku korózii

doporučený materiál pre protikus:
• silíciumkarbid
• wolframkarbid
• oxid hlinitý
• tvrdokovy
• šedá liatina
• oceľ legovaná, nelegovaná
• nitridovaná
• sklo
• keramika