tesniace krúžky, vodiace ložiská a krúžky na parné hlavy

materiál: uhlografit, elektrografit
impregnácie: živica, antimón

• krúžky s guľovou plochou pre tesnenie parných hláv
• vodiace ložiská a krúžky na parné hlavy k tesniacim
   krúžkom s guľovou plochou

aplikácie krúžkov s konvexnou a konkávnou tesniacou
plochou a vodiacich ložísk:
• papierenský priemysel pre tesnenie parných hláv
• gumárenský priemysle pre tesnenie parných hláv
• textilný priemysel
• pri výrobe plastov

jedinečné vlastnosti týchto výrobkov je možné využiť
v nasledovných použitiach, v ktorých prevyšujú
klasické materiály:
• výhodné použitie v aplikáciách pre utesnenie
   vodných pár a výhrevných olejov, konvexne
   alebo konkávne tvarovaných krúžkov
• špecifické vlastnosti pri vyrovnávaní
   vybračných, kyvadlových a iných
   výkyvných pohybov
• unikátne vlastnosti týchto materiálov
   v známych trecích aplikáciách,
   s kvapalným médiom, bez kvapalného
   média v aplikácií, kde sa tieto
   stavy striedajú
• využitie materiálov pri vysokých teplotách
   a tlakoch tesneného média a parnej hlavy
• materiály sa vyznačujú dobrými klznými vlastnosťami
   za vyšších teplôt a tlakov
• výhodou pri použití týchto materiálov je, že nedochádza
   k opotrebeniu protikusov
• tieto materiály sa vyznačujú tvarovou stálosťou
   a dobrou odolnosťou proti tepelným šokom