zapuzdrené krúžky a ložiská

materiál: uhlografit, elektrografit
impregnácie: živica, antimón

• zapúzdrené klzné krúžky a ložiská

aplikácie axiálno-radiálnych klzných krúžkov a ložísk:
• chemický priemysel, kde sú chemicky
   agresívne médiá
• petrochemický priemysel, rafinérie a ropné plošiny
• farmaceutický priemysel
   /hygienicky vhodná impregnácia/
• potravinársky priemysel
   /hygienicky vhodná impregnácia/
• čističky odpadových vôd
• cirkulačné čerpadlá na chladenie
   v atómových elektrárňach
• vyskotlaké zubové čerpadlá

Jedinečné vlastnosti týchto výrobkov je možné
využiť v nasledovných aplikáciách,
v ktorých prevyšujú klasické materiály:
• výhodné použitie pri čerpaných médiách,
ktoré majú nízku mazaciu schopnosť ako voda,
vodné roztoky a benzín
• unikátnou vlastnosťou zapúzdrených
   materiálov je tesný od teploty nezávislý
   kontakt na hriadeli
• výhodou zapúzdrenia je vyššia pevnosť
   rotačného ložiskového uloženia