lopatky a lišty

materiál: uhlografit, elektrografit
impregnácie: živica, antimón

• klzné lopatky
• klzné a vodiace lišty
• tesniace podložky
• dávkovacie šupátka

aplikácie lopatiek, lamiel, klzných a vodiacich líšt:
• tlačiarenské zariadenie
• baliace zariadenie
• textilné zariadenia
• čerpadlá pre medicínske účely
• odstredivé čerpadlá
• mobilné kompresory
• čerpadlá pre zásobovanie čerstvým vzduchom
• automaty na predaj nápojov
• prírubové čerpadlá /aplikácia s primazávaním/
• automaty na predaj nápojov
   /aplikácia s primazávaním/
• zariadenia na prepravu sypkých hmôt
   napr. cementu

jedinečné vlastnosti týchto výrobkov
je možné využiť  v nasledovných
aplikáciách, v ktorých prevyšujú
klasické materiály:
• použitie týchto materiálov bez primazávania
   v kompresoroch a vákuových pumpách
• výhodné použitie týchto materiálov
   s primazávaním, ak čerpané médium
   má nízku mazaciu schopnosť.  

doporučený materiál pre protikus:
• oxid hlinitý
• tvrdokovy
• šedá liatina
• oceľ legovaná, nelegovaná a nitridovaná
• uhlografit
• elektrografit