technológia

Pre výrobu materiálu sú potrebné suroviny ako grafit,
koks, sadze, ktoré sú podľa stanovenej receptúry pre-
mleté na požadovanú zrnitosť, zhomogenizované,
následne pridané spojivo, ktoré pri tepelnom spraco-
vaní prekarbonizuje. Získaný materiál v práškovej
forme sa lisuje na hydraulických lisoch na rôzne
veľkosti. Vylisovaný materiál je ďalej tepelne spraco-
vaný pri teplote  1000 °C - 1500 ° C. Pri požiadavkách
na nepriepustnosť a pevnosť materiálov sa tieto mate-
riály impregnujú kovmi alebo živicami. Impregnácie
uhlíkových materiálov zvyšujú odolnosť proti opotre-
beniu a zároveň nemajú negatívny vplyv na klzné
vlastnosti materiálov. Pri výrobe silíciumkarbidového
materiálu sa využíva technológia reakčne plneného
silíciumkarbidu, ktorý zabezpečuje jeho nepriepustnosť
a vynikajúce fyzikálne parametre. Tepelne upravený
materiál sa opracováva podľa technickej výkresovej
dokumentácie na obrábacích strojoch a to najmä
na pásových pílach, brúskach, CNC sústruhoch,
CNC frézkach, lapovačkách a leštičkách. Finálne
výrobky  z materiálov podliehajú výstupnej kontrole.
Kontrolujú sa fyzikálne, mechanické a tepelné
vlastnosti materiálov. Na finálnych výrobkoch sa kontro-
lujú rozmery a tolerancie  podľa výkresovej
dokumentácie.