impregnácie

Dôležitá súčasť výrobného programu spoločnosti
KOMPOZITUM
predstavuje impregnácia uhlíkových
a grafitových výrobkov. Na základe posúdenia typu
a náročnosti Vašej aplikácie dokážeme stanoviť
vhodné médium pre impregnáciu. Spoločnosť
KOMPOZITUM ponúka svojím zákazníkom impregná-
cie fenolickými živicami, antioxidačnou soľou a im-
pregnácie kovmi ako meď, bronz, antimón, cín
a biely kov. Náš impregnačný servis pokrýva aj
impregnácie materiálov, resp. hotových výrobkov
dodaných od zákazníka.