Nové možnosti ktoré priniesli inovatívne technológie