manažment

Mgr. Alena Krchová - generálny riaditeľ, CEO

tel.: +421907498948

e-mail: krchova@kompozitum.sk

Dipl. Ing. Pavol BUJNA - riaditeľ

tel.: +421 38 53 289 55, fax: +421 38 53 204 59

gsm: +421 905 593 900 e-mail: bujna@kompozitum.sk

technológia

Ing. Ľubomír ŠTEFKE - hlavný technológ

tel.: +421 38 54 395 19, fax: +421 38 53 204 59

e-mail: stefke@kompozitum.sk

Ján BAHELKA - vedúci výroby

tel.: +421 38 54 395 21, fax: +421 38 53 204 59

e-mail: bahelka@kompozitum.sk

Filip BALOG - konštruktér

tel.: +421 38 54 395 25, fax: +421 38 53 204 59

e-mail: balog@kompozitum.sk

obchod

Ing. Tomáš Tarbaj - Sales Engineer

tel.: +421 38 5320 023 , fax: +421 38 53 204 59

gsm: +421 918 680 435 e-mail: sales@kompozitum.sk

Bc. Michal Čerňan - Sales Engineer

Tel.: +421 38 5320 459 , fax: +421 38 53 204 59

gsm: +421 905 428 031 e-mail: sales@kompozitum.sk

Mgr. Jana JANČEKOVÁ - predajca

tel.: +421 38 53 209 84, fax: +421 38 53 204 59

e-mail: kompozitum@kompozitum.sk

Ing. Martina ADAMCOVÁ - predajca

tel.: +421 38 54 395 24, fax: +421 38 53 204 59

e-mail: kompozitum@kompozitum.sk

administratíva

Veronika ZEMÁNIKOVÁ - logistika

tel.: +421 38 53 289 55, fax: +421 38 53 204 59

e-mail: expedicia@kompozitum.sk

Zuzana REPKOVÁ - účtovníctvo

tel +421 38 5328 951, fax +421 38 5320 459

e-mail: repkova@kompozitum.sk

Mgr. Silvia RYBANSKÁ - personálne/nákup

tel.: +421 38 54 395 20, fax: +421 38 53 204 59

e-mail: rybanska@kompozitum.sk

Mgr. Katarína KÁČEROVÁ - logistika/predaj

tel.: +421 38 54 395 28, fax: +421 38 53 204 59

e-mail: expedicia@kompozitum.sk

KOMPOZITUM s.r.o. • Ilkovičova 3, 841 01 Bratislava • SLOVENSKO